Buku Ensiklopedi Hari Kiamat


ingat hari kiamat

Alhamdulillah saya baru selesai membaca buku Ensiklopedia Hari Kiamat. Buku ini tebalnya sekitar 400 halaman. Saya membacanya setiap selesai sholat subuh dan sholat maghrib.

Banyak ilmu yang saya dapat dan meyakinkan saya bahwa Al-Qur’an dan Hadits adalah sumber ilmu pengetahuan. yang mengajari manusia apa yang telah berlalu, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. informasi yang bersumber dari Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang maha luas ilmu pengetahuan-Nya. Allah Subhanahu wa ta’ala.

Tujuan membaca buku ini menyadarkan kita bahwa setiap ada awal pasti ada akhir. begitu juga dengan dunia yang kita diami ini. tidak akan selamanya kita tinggal di dunia atau bumi yang fana. semua akan diakhiri oleh kematian atau datangnya hari kiamat.

Perjalanan hidup kita masih panjang, kematian dan hari kiamat hanyalah sebuah pintu gerbang menuju fase kehidupan yang lain. dalam menghadapi perjalan yang panjang ini kita perlu mempersiapkan perbekalan yang banyak. dan sebaik-baiknya bekal adalah Takwa.

Dalam buku ini tanda-tanda kiamat dibagi menjadi 2 yaitu tanda-tanda kecil kiamat, dan tanda-tanda besar kiamat. ada sekita 57 tanda-tanda kecil kiamat, dan 9 tanda-tanda besar kiamat seperti :

 1. Al-Mahdi
 2. Ad-Dajjal
 3. Turunnya Nabi Isa Alaihi Salam
 4. Ya’juj dan Ma’juj
 5.  Tiga Penenggelaman Kedalam Bumi
 6. Asap
 7. Terbitnya Matahari dari Barat
 8. Keluarnya Binatang Dari Perut Bumi
 9. Api yang Mengumpulkan Manusia

Semua tanda-tanda kiamat diatas bersumber dari Hadits yang shahih dan Al-Qur’an yang tidak ada keraguan didalamnya.

Penutup 

 • Iman kepada tanda-tanda Kiamat termasuk iman kepada perkara ghaib, dimana keimana seorang muslim tidak sempurna kecuali dengan mengimaninya (rukun iman terhadap hari Akhir).
 • Pengetahuan tentang Kiamat adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah, tidak diketahui oleh Malaikat, tidak juga oleh seorang Nabi yang diutus.
 • Tidak ada satu hadits shahih pun yang membatasi umur dunia.
 • Sesuatu yang masuk ke dalam tanda Kiamat tidak berarti hal yang dilarang, akan tetapi tanda Kiamat dapat berupa hal yang diharamkan, diwajibkan, dan dimubahkan, bisa juga sesuatu yang baik atau jelek.
 • Jika tanda besar Kiamat yang pertama telah nampak, maka berbagai tanda lain akan datang berurutan bagaikan mutiara yang tersusun pada seutas tali, yang satu mengikuti yang lainnya.
 • Sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang telah muncul merupakan sebagian dari mukjizat Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wa Sallam, dan tanda dari beberapa tanda kenabiannya, dimana beliau mengabarkan perkara-perkara yang akan terjadi, ternyata benar-benar terjadi sebagaimana yang telah dikabarkan.
 • Pintu taubat senantiasa terbuka selama matahari belum terbit dari barat. Jika matahari telah terbit dari barat, maka pintu taubat tersebut akan ditutup sampai hari Kiamat terjadi.

Sekian artikel dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan anda semua…aamiin

Bogor, 05-11-2017

Kang Agus

Advertisements

Anakku, Kita Hidup di Akhir Zaman


Anakku, kita hidup di akhir zaman
Saat kemaksiatan menjadi biasa
Panca Indera yang sudah tak terjaga
Dosa besar yang kian tak terasa

Anakku, kita hidup di akhir zaman
Saat yang benar dan yang salah sulit dibedakan
Saat lisan tak sejalan dengan perbuatan
Saat kehormatan rela dihilangkan

Anakku, kita hidup di akhir zaman
Banyak orang pintar namun membodohi
Banyak orang kuat namun mendzolimi
Banyak orang kaya namun menyakiti

Anakku, Kita hidup diakhir zaman
Jaga iman dan ketakwaan
Amal dan Pahala menjadi harapan
Sebagai bekal di hari pembalasan

Anakku, Kita hidup di akhir zaman
Menunggu waktu yang telah ditentukan
Berharap kita dipertemukan
Ditempat yang sudah dijanjikan

Bogor, 05-10-2017

KangAgus

Konsep Rezeki dalam Islam


Ri32-Rezeki-Allah

Yang kerja keras belum tentu mendapat banyak
Yang kerja sedikit belum tentu mendapat sedikit

Karena sesungguhnya sifat Rezeki adalah mengejar, bukan dikejar

Rezeki akan mendatangi
bahkan akan mengejar
hanya kepada orang yang pantas didatangi…

Maka, pantaskan dan patutkan diri untuk pantas didatangi, atau bahkan dikejar rezeki
Inilah hakikat ikhtiar

Setiap dari kita telah ditetapkan rezekinya sendiri-sendiri
Karena ikhtiar adalah kuasa manusia, namun rezeki adalah kuasa Allah Azza Wajalla

Dan manusia tidak akan dimatikan, hingga ketetapan rezekinya telah ia terima seluruhnya.

Ada yang diluaskan rezekinya dalam bentuk harta,
Ada yang diluaskan dalam bentuk kesehatan,
Ada yang diluaskan dalam bentuk ketenangan, dan keamanan,
Ada yang diluaskan dalam kemudahan menerima ilmu,
Ada yang diluaskan dalam bentuk keluarga dan anak keturunan yang shalih,
Ada yang dimudahkan dalam amalan dan ibadahnya.

Dan yang paling indah, adalah diteguhkan dalam hidayah Islam

Hakikat Rezeki bukanlah hanya harta
Rezeki adalah seluruh rahmat Allah SWT

Dunia Itu Bagaikan Setetes Madu


jangan-menenggelamkan-diri-pada-dunia-seperti-kisah-setetes-madu-dan-seekor-semut

Teringat sebuah pepatah bangsa arab :

Tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri kedalamnya, ia akan binasa.

Selayaknya kita yang masih diberikan kesempatan hidup dunia ini mengerti dan memahami hakikat kehidupan dunia.

Hakikat Kehidupan Dunia :

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” (QS. Al-Hadid : 20)

“Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas”. (QS. Al-Baqarah : 212)

“Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.” (QS. Asy-Syuuraa : 20)

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan” (QS. Hud : 15-16)

“Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).
Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya)” (QS. An-Naazi’aat 37-41)

“Demi Allah bukanlah kefakiran yang paling aku takutkan padamu tetapi aku takut dibukanya dunia untukmu sebagaimana telah dibuka bagi orang-orang sebelum kamu dan kalian akan berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan akan menghancurkanmu sebagaimana telah menghancurkan mereka” (HR Bukhari dan Muslim)

“Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai itu di pandangan kalian.” (HR. Muslim)

“Tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan ibarat seseorang di antara kalian yang memasukkan jari-jemarinya ke dalam lautan samudera, maka lihatlah apa yang diperoleh darinya.” (HR Muslim)

Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal”. (Al A’laa 87 : 16-17) 

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.” (QS. Al-Ankabut : 64)

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. Al-Kahfi : 46)

“Tidaklah aku tinggal di dunia melainkan seperti musafir yang berteduh di bawah pohon dan beristirahat, lalu musafir tersebut meninggalkannya”  (HR. At-Tirmidzi)

Untuk Apa kita Hidup di Dunia :

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz Dzariyat: 56)

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumuah : 10)

“Maka carilah rizki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan.” (QS. Al-Ankabut : 17)

“Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari makhluk dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan pada-Ku. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.” (QS. Adz Dzariyat: 57-58)

“Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” (QS. Al Mu’minun: 115)

“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?” (QS. Al Qiyamah: 36)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaknya setiap orang memperhatikan perbuatan yang kita lakukan untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr 59 : 18)

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. Al-Mulk : 2)

“(Luqman berkata): Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.” (QS. Luqman: 16)

“Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.” (QS. Al Anbiya’: 47)

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS. Az Zalzalah: 7-8)

Sekian artikel dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman dan anda semua…aamiin

 

Bogor, 16-09-2017

Kang Agus

Mengenal Computer Vision Syndrome (CVS)


Latar Belakang

Saya mengetahui istilah Computer Vision Syndrome (CVS) saat saya memeriksa mata saya ke dokter mata, ketika diperiksa Alhamdulillah mata saya masih normal, namun saya sering merasakan pandangan kabur, mata pegal. Dokternya bilang mungkin itu gejala CVS.

Pengenalan 

Computer vision syndrome (CVS) adalah masalah mata dapat ditimbulkan oleh penggunaan komputer. CVS bukanlah satu masalah mata yang spesifik tetapi merupakan kumpulan gejala nyeri dan kelelahan pada mata yang dialami oleh pengguna komputer.

Menurut riset, masalah mata yang disebabkan oleh penggunaan komputer relatif banyak terjadi. Sekitar 50% sampai 90% mereka yang bekerja di depan komputer mengalami sedikitnya satu gejala yang berhubungan dengan mata.

CVS tidak hanya dialami oleh orang dewasa tetapi juga anak anak yang setiap hari bermain video game portabel dan belajar menggunakan komputer di sekolah. CVS terutama terjadi bila cahaya ruangan, posisi komputer dan layar komputer yang digunakan tidak ideal.

Penyebab 

Monitor Komputer memancarkan cahaya / emisi biru yang sama halnya dengan sinar UV pada matahari, Warna / sinar tersebut adalah yang paling berbahaya untuk bisa menembus sampai retina dan merusak mata daripada warna/cahaya yang lain.  Tapi Penelitian menemukan fakta bahwa warna biru yang umumnya dihasilkan layar display seperti HP, Tab, dan Monitor  menjadi sumber kerusakan mata terbesar yang sangat mungkin menyebabkan gangguan tidur, sakit kepala, mata lelah, mata berair, bahkan kerusakan mata permanen.

Bekerja di depan komputer memerlukan mata yang selalu fokus sehingga kita bisa melihat obyek di layar komputer dengan jelas. Saat bekerja kita juga kadang menoleh kertas sebelum kembali mengetik di layar komputer. Kondisi ini membuat mata selalu berupaya untuk mengubah ubah akomodasi mata sehingga kita selalu dapat melihat dengan jelas.

Kondisi ini membutuhkan kerja keras otot otot mata. Bekerja di depan komputer memberikan tantangan yang lebih besar bagi mata dibandingkan dengan membaca buku karena layar komputer sangat berbeda dengan kertas. Untuk menampilkan obyek, layar komputer memerlukan pengaturan kontras, flicker (kedip) dan pancaran cahaya. Masalah mata yang terjadi karena penggunaan komputer terutama terjadi pada mereka sudah memiliki masalah pada mata, seperti rabun jauh atau astigmatisme. Masalah mata juga terjadi pada mereka yang berkacamata tetapi tidak menggunakan kacamata saat berada di depan komputer.

Gejala-gejala

Gejala-gejala (symptoms) CVS diantaranya adalah perasaan tidak nyaman pada mata, mata lelah, kelopak mata terasa berat, mata memerah, mata terasa kering, gatal, dan/atau panas, penglihatan kabur atau membayang (double vision), mata menjadi lebih sensitif terhadap cahaya dan sakit kepala (pusing).

Salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui gejala CVS adalah mengamati/memperhatikan bahwa frekuensi  kedipan mata berkurang ketika kita menatap layar komputer dibandingkan dengan sebelum menggunakan komputer.

Apabila gejala-gejala ini diabaikan, bisa mengarah kepada gangguan mata yang serius. Dr Masayuki Tatemichi, dari Toho University School of Medicine, Jepang, bersama timnya pernah melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa CVS bisa menjadi glaukoma (kerusakan syaraf optik mata) yang dapat berujung kepada kebutaan.

Tips Mengatasi CVS

Untuk mengatasi Computer Vision Syndrome ini, kita bisa melakukan 11 langkah sederhana yang diketahui dapat membantu meredakan keluhan CVS :

 1. Selalu perhatikan durasi Anda berhadapan dengan komputer dan jenis lainnya.
 2. Gunakan cahaya ruang yang sesuai
 3. Gunakan display yang nyaman
 4. Lebih sering berkedip
 5. Gunakan kacamata khusus komputer
 6. Perhatikan posisi komputer
 7. Sesuaikan komputer dengan perkembangan jaman
 8. Konsumsi vitamin dan lakukan relaksasi
 9. Bersihkan layar komputer Anda
 10. Sesuaikan meja kerja Anda
 11. Rutin periksakan mata Anda

Penutup

Bagi saya dan teman-teman programmer membutuhkan waktu berjam-jam di depan komputer untuk menganalisa, memikirkan algoritma, dan mengetik coding sampai menghasilkan sebuah Aplikasi.

Ketika datang waktu sholat, maka selayaknya kita gunakan waktu tersebut untuk istirahat sejenak dan beribadah. karena didalam ibadah sholat terdapat manfaat yang besar bagi yang mendirikannya berupa jiwa yang tenang dan tubuh yang sehat…Insya Allah

 

Bogor, 13 September 2017

Kang Agus

Mentoring Bisnis Bogor Berdaya


Saya telah mengikuti sebuah seminar terkait mentoring bisnis yang diadakan oleh komunitas Bogor Berdaya. Bogor Berdaya merupakan mentoring bisnis pekanan dimana memberikan materi dengan narasumber yang ahli pada bidangnya masing-masing.

Pada seminar tersebut hadir 2 pembicara yaitu Dewa Eka Prayoga dan Rendy Saputra. banyak ilmu yang saya dapat dari beliau. dari 800 orang kuota yang disediakan, ternyata yang hadir pada saat itu ada sekitar 1500 orang. Baik yang mendaftar secara online maupun offline.

Dari Dewa Eka Prayoga saya mendapatkan ilmu tentang funneling / corong bisnis. E-book yang telah beliau publish adalah :

 • 17 teknik closing
 • Personal Branding
 • Copywriting
 • Rahasia Sukses Afilliate Marketing
 • Video 100 juta pasca kebangkrutan

Dari Rendy Saputra saya mendapatkan ilmu tentang Organic Viral Post (OVP) dan saya baru mengetahui bahwa seseorang bisa memilih bidang usaha dari jenis kepribadian seperti extrovertintrovert, atau ambivert. 

 • Ketahui jenis kepribadian yang kita miliki
 • Cari info usaha yang cocok dengan kepribadian kita
 • Coba pelajari dan jalani usaha tersebut

Sekian artikel dari saya, semoga kita diberikan jalan serta kemudahan untuk memiliki bidang usaha yang kita jalani…aamiin

Bogor, 31-08-2017

Kang Agus

Aplikasi Android untuk Belajar Bahasa Inggris


 

Ada beberapa aplikasi android yang bisa digunakan untuk belajar bahasa inggris. Salah satunya adalah duolingo. Keunggulannya adalah :

 • Aplikasinya berbasis web dan android
 • Telah dipakai jutaan orang
 • Fitur-fiturnya menarik, seperti ada reword, point, club atau group
 • Terdapat level materi dan soal yang diberikan
 • Selain bahasa inggris bisa belajar puluhan bahasa yang lain
 • Belajar bahasa inggris seperti bermain game bahasa

Tampilan

wp-image--280362947

wp-image-1744309743

wp-image-680872452.png

Sekian artikel dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman dan anda semua…aamiin

Jakarta, 10-08-2017

KangAgus

%d bloggers like this: