Terjemahan Surat Al-Haqqah Ayat 13-37


ingat hari kiamat

 1. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup
 2. dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
 3. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,
 4. dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.
 5. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
 6. Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).
 7. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: “Ambillah, bacalah kitabku (ini)”.
 8. Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.
 9. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,
 10. dalam surga yang tinggi,
 11. buah-buahannya dekat,
 12. (kepada mereka dikatakan): “Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu”.
 13. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: “Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini).
 14. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.
 15. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.
 16. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.
 17. Telah hilang kekuasaanku daripadaku”.
 18. (Allah berfirman): “Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
 19. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
 20. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
 21. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.
 22. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
 23. Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.
 24. Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.
 25. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.

Advertisements

Ayat-ayat Cinta di Dalam Al-Qur’an


Ya Allah…
Ketika ku katakan : Hamba disakiti
Engkau menjawab : “… janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah” (QS.Az-Zumar : 53)

Ketika ku katakan : Tak ada yang mengerti kegalauan hati hamba
Engkau menjawab : “Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram.” (QS.Ar-Ra’du : 28)

Ketika ku katakan : Begitu banyak orang yang menyakiti hamba
Engkau menjawab : “Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka…” (QS. Ali Imran : 159)

Ketika ku katakan : Hamba sangat kesepian
Engkau menjawab : “Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (QS.Qaaf :16)

Ketika ku katakan : Dosa hamba melimpah
Engkau menjawab : “…dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah.” (QS. Ali Imran : 135)

Ketika ku katakan : Jangan tinggalkan hamba
Engkau menjawab : “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu” (QS. Al-Baqarah :152)

Ketika ku katakan : Masalah hamba sangat banyak
Engkau menjawab : “Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (QS. At-Thalaq :2)

Ketika ku katakan : Impian hamba banyak yang tidak menjadi nyata
Engkau menjawab : Berdo’alah kepada-Ku,niscaya akan Ku-perkenankan bagimu” (QS. Al-Mu’min : 60)

Ya, Allah…
Bagaimana mungkin hamba-Mu yang hina ini tidak mencintai-Mu sepenuh jiwa dan raga?

Widget Menampilkan Ayat Al-Qur’an di Blog


Al-Qur'an

 

Latar Belakang

Bagi teman-teman yang muslim, jika ingin menambah sebuah widget berupa al-qur’an terjemahan yang dapat anda pasang pada blog atau website, bisa menggunakan widget dibawah ini. Mudah-mudahan bisa sebagai sarana dakwah di dunia maya…ingsyallah.

Script Widget

<img src=”https://ri32.files.wordpress.com/2010/12/al-quran.png&#8221; width=”150″ height=”120″>
<br>
<img src=”http://www.mahesajenar.com/scripts/ayatimg.php?c=25&amp;text=000000&amp;bg=ffffff”&gt;

Cara Pasang Widget

Widget Text

 

Saya sendiri menggunakan blog wordpress dan menggunakan widget text untuk menambah widget “Al-Quran Terjemahan”.

Tampilan Widget

Tampilan Output

 

Untuk hasil tampilan widget dapat dilihat pada blog ri32.wordpress.com sebelah kanan atas. sekian tutoril dari saya semoga ada manfaat, dan berkahnya…aamin

 

Depok, 4-12-2010

 

noname

 

%d bloggers like this: